Czytaj

Piotr Gołofit

Opole, październik 2007

O zachodzie

Bo czasem łatwiej jest kochać 
wschody i zachody słońca

Pamiętasz, byliśmy tam razem…
Gdy płakałaś w mych ramionach,
a za Tobą blask odpływał  w dal…
I Twa łza zmieszana z szumem fal,
jakby złotej nuty ton…
I tej niemej chwili śpiew…
Byłaś chwilo…

Nie ma chwili, nie ma nas…
Odpływamy w świat daleki…
Było kochać mi ten blask…
nie Twe łzy…

Wiersze wybrane